NORSK

Alder er den viktigste årsaken til nesten alle menneskelige sykdommer, blant annet kardiovaskulære sykdommer, kreft, diabetes, demens, blant andre. I 2050 vil 20% av den globale befolkningen være over 60 år, og antall personer eldre enn 80 vil ha tredoblet seg. Dermed møter vi formidable helseproblemer som følge av verdens aldrende utfordringer. Dette er samme sak for Norge, da i 2050 vil det være over 20% av befolkningen over 60 år, og denne saken vil være enda alvorlig innen 2100. Det forventes derfor å få en dramatisk økning i alderspensjon og uførepensjon i Norges folketrygd og en betydelig nedgang i forventet avkastning, noe som fører til ubetydelig helsekostnad for norsk økonomi (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-3/id2474809/sec5).

Tidligere var det ikke noe senter for aldringsbiologi i Norge. Siden vi nå ser mange muligheter for å påvirke hvordan mennesker eldes, ønsket dr. Evandro F. Fang, prof. Hilde Nilsen, prof. Jon Storm-Mathisen, og prof. Linda H. Bergersen ved Universitetet i Oslo å danne et Norsk senter for sunn aldring (kalt NO-Age Center).

Visjon: Vi ønsker å skape et integrert, tverrfaglig, senter for human aldringsforskning på internasjonalt toppnivå, med et translasjonelt mål om å gi mennesker mulighet til å leve lengre, sunnere og mer meningsfylte liv.

Oppdrag: Vi tar sikte på å anvende et felles idégrunnlag for å forstå det komplekse samspillet mellom biologiske, kulturelle og sosiale faktorer som påvirker helse og aldring, både på individ- og befolkningsnivå. Basert på forskning, ønsker vi å utvikle intervensjonsstrategier og retningslinjer for å fremme sunn aldring, sunn livsstil og sosial deltakelse i alderdommen.

Vi er en gruppe tverrfaglige aldringsforskere med forskningsfokus på tre overordnede temaer a) Mekanismer for aldring; b) Forebygging og behandling av aldersrelaterte sykdommer; og c) Mestring av aldring. Vårt ambisiøse mål er å forstå alle dimensjoner av aldring (biologiske, psykologiske, kulturelle og sosiale nivåer), og på alle skalaer, fra celler og organsystemer, til enkeltpersoner og samfunnet. Med støtte i svært vellykkede erfaringer fra våre samarbeidende aldringsinstitusjoner, som Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet, The Glenn Centers for Research in Aging (Harvard, Princeton, Stanford og Michigan), University of Hong Kong, og National Institute on Aging (Baltimore, MD, USA), har vi stor entusiasme og optimisme for vårt NO-Age Center.

Image credit: Berglind Gísladóttir and yrkesnorsk.no