De daglige skrittene dine kan virkelig ha noe for seg (Your daily walking steps can really make a difference)

NO-Age co-Founder Prof. Linda Hildegard Bergersen is interviewed by the Norwegian National media NRK on exercise (here daily walking) and healthy ageing. https://www.nrk.no/trondelag/antall-daglige-skritt-er-med-pa-a-redusere-faren-for-kroniske-sykdommer_-viser-ny-studie-fra-usa-1.16137967


Om du er forvirret, har du min fulle forståelse. Vi har hørt mye om dette temaet før.

«Det skal mindre enn 10.000 daglige skritt til for å bedre helsen»

«Ikke bry deg om skritt – men om minutter»

Hva skal man forholde seg til?

Amerikanske forskere har nå tatt et stort steg for å gjøre oss hakket klokere.

Analyserte mer enn fire år med data
Den nye, store studien fra USA er den første av sitt slag.

For dataene kommer nemlig fra «den virkelige verden». Det vil si via bærbare enheter fra merket Fitbit, som mer enn 6000 amerikanere har brukt i fire eller flere år.

Og nå er resultatene analysert.

Forskerne har blant annet funnet at antall skritt i løpet av en dag kan ha stor betydning for å forebygge kroniske sykdommer.
Deriblant fedme, høyt blodtrykk, depresjon, søvnapné og noen former for diabetes.

Selv om tidligere studier også har vist mye av det samme, er denne forskningen basert på aktivitetsmålere brukt i det daglige liv. Målerne var også direkte knyttet til deltagernes elektroniske helsejournaler.

Så hvor mange skritt skal egentlig til for å bedre helsen vår?  

More: to check the above link 
English translation 
If you are confused, you have my full understanding. We have heard a lot about this topic before.

"It takes less than 10,000 daily steps to improve your health"

"Don't worry about steps - but about minutes"

What should one deal with?

American scientists have now taken a big step to make us a notch wiser.

Analyzed more than four years of data
The new, large study from the USA is the first of its kind.

Because the data comes from the "real world". That is, via wearable devices from the Fitbit brand, which more than 6,000 Americans have used for four or more years.

And now the results have been analysed.

Among other things, the researchers have found that the number of steps taken during a day can be of great importance in preventing chronic diseases.

Including obesity, high blood pressure, depression, sleep apnea and some forms of diabetes.

Although previous studies have also shown much of the same, this research is based on activity meters used in daily life. The meters were also directly linked to the participants' electronic health records.

So how many steps do we really need to improve our health?

Linda Hildegard Bergersen er professor i fysiologi og ekspert på fysisk aktivitet og hjernehelse. Hun anbefaler folk på det sterkeste å ta sine daglige skritt på alvor.

noage100

A Norwegian integrated, interdisciplinary, world-class centre for human ageing research