Startling discovery: Trained blood created new brain cells in rats with Alzheimer’s

Startling discovery: Trained blood created new brain cells in rats with Alzheimer’s The blood made the rats healthier. The discovery could put researchers on the trail of a new medicine.

Norsk
Oppsiktsvekkende funn: Trent blod skapte nye hjerneceller hos rotter med Alzheimer
Blodet gjorde at rottene ble friskere. Funnet kan sette forskere på sporet av en ny medisin.

Details

Cover photo: MORTEN WAAGØ / NRK

noage100

A Norwegian integrated, interdisciplinary, world-class centre for human ageing research